Örebro polishistoria

Örebro poliskår ca 1920 i sessionsalen i Rådhuset.

År 1857 kan betraktas som Örebropolisens födelseår. Då fick Örebro en fast polisstyrka om åtta konstaplar och fyra överkonstaplar som ålades att bosätta sig inom sitt distrikt.. Samtidigt upplöstes brandvaktskåren och ersattes med en patrullkår “Örebro Patrull-corps” på tolv man. Örebro delades in i fyra bevakningsdistrikt, två “nordan stadsbroen” med “Norra distriktet” resp. “Jerntorgsdistriktet” och två “sunnan stadsbroen” med “Stortorgsdistriktet” resp. “Södra distriktet”. Bevakningen i distrikten skulle fullgöras dag som natt av de 12 konstaplarna. Varje natt biträddes de av patrullkarlarna, en patrullkarl per natt i varje distrikt. 1857 hade Örebro 6000 invånare.

Under tjänstgöringen skulle konstaplarna bära uniform och vara försedda med “huggare”, tjänstebricka och visselpipa, Patrullkarlarna var civila de två första åren men sedan försågs deras hattar med en mässingsbricka framtill med stadens vapen fram till 1891 då patrullkåren upplöstes och ersattes med fler konstaplar istället.

1891 fick konstaplarna både nya tjänstebrickor och uniformer med sitt tjänstenummer på kragen, 1899 ersattes huggaren med Sabel som bars ända fram till 1965 då den ersattes med batong och pistol. Pistol hade tidigare funnits i förråd och användes vid enstaka tillfällen och då på särskild order. Mellan 1899 -1926 hade de patrullerande konstaplarna poliskask eller “pickelhuva” som huvudbonad.

Konstaplarna fotpatrullerade i sina distrikt och med tiden som staden blev större till ytan införskaffades 1896 två “velocipeder” alltså cyklar till konstaplarna avsedda för utryckningar.

År 1902 installerade man en “larmslagningsapparat” på polisvaktskontoret med linjeledningar till 23 polisbostäder där man inte hade råd att hålla sig med telefon. Detta system slopades 1944.

Mellan 1902 – 1921 transporterades fyllerister i en “fylle-kärra även kallad “Folkets-hus” Kusk och kärra tillhörde brandkåren och var stationerad på dess station. Men lastning och lossning sköttes av poliskonstaplarna.

1/7 1920 hade Örebro 36 000 invånare och stadens poliskår bestod av En polismästare, en poliskommissarie, en detektivöverkonstapel, fyra polisöverkonstaplar, tre detektivkonstaplar, tre inspektionskonstaplar, 35 konstaplar och fem extrakonstaplar. En summa av 53 man.

1921 fick Örebropolisens sitt första motordrivna fordon, en motorcykel med sidovagn. Först 1937 införskaffades den första tjänstebilen.

Innan Örebros fasta polisstyrka 1857 sköttes ordningen på annat sätt. Redan 1649 omnämns två “Stadhs-Tienare” 1731 ändrades denna titel till “Stadhs-Betient” och 1831 till “Polis-Betient” för att 1857 ändras till “Polisöfwerkonstapel” och “Poliskonstapel”

I tidig medeltid hade ståthållaren på slottet det yttersta ansvaret för ordning och skick i staden. Till sin hjälp hade han slottsfogden och slottsknektarna. men borgarna fick också ta ansvar för stadens väl, särskilt nattetid. Redan i Magnus Erikssons stadslag från mitten av 1300-talet fastslogs att varje medborgare var skyldig att göra vakttjänst i den stadsvakt som hade till viktigaste uppgift att “bevara vår stad för eld och brand”

Sidan uppdateras kontinuerligt…

Denna websida använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du användningen av cookies.