Örebro polishistoria

Örebro poliskår ca 1920 i sessionsalen i Rådhuset.

År 1857 kan betraktas som Örebropolisens födelseår. Då fick Örebro en fast polisstyrka om åtta konstaplar och fyra överkonstaplar. Samtidigt upplöstes brandvaktskåren och ersattes med en patrullkår på tolv man. Örebro delades in i fyra bevakningsdistrikt. Bevakningen i distrikten skulle fullgöras dag som natt av de 12 konstaplarna. Varje natt biträddes de av patrullkarlarna, en patrullkarl per natt i varje distrikt. Under tjänstgöringen skulle konstaplarna bära uniform och vara försedda med ”huggare”, tjänstebricka och visselpipa, Patrullkarlarna var civila de två första åren men sedan försågs deras hattar med en mässingsbricka framtill med stadens vapen.

Innan Örebros fasta polisstyrka 1857 sköttes ordningen på annat sätt. I tidig medeltid hade ståthållaren på slottet det yttersta ansvaret för ordning och skick i staden. Till sin hjälp hade han slottsfogden och slottsknektarna. men borgarna fick också ta ansvar för stadens väl, särskilt nattetid.

Redan i Magnus Erikssons stadslag från mitten av 1300-talet fastslogs att varje medborgare var skyldig att göra vakttjänst i den stadsvakt som hade till viktigaste uppgift att ”bevara vår stad för eld och brand”

Fortsättning historia följer….