Polisen har och har haft ett förmannasystem där det finns exakta regler om vem som är förman. Det finns bl.a olika befälsgrader men även olika befattningar/funktioner inom graden. Om man tillfälligt går i svaromål för högre befattning/funktion man själv innehar så blir man till den högre befattningen/funktionen tillförordnad eller tf som det förkortas. Tex en…