Hälsopolisen hade till uppgift att se till att hälsovårdslagarna följdes. Syftet var att förbättra hygienen på en rad olika områden. Många bostäder var osunda med trångboddhet och dåliga hygieniska förhållanden. Sjukdomar och epidemier spreds lätt. Även olika ställen där man hanterade mat eller födde upp djur var ofta ohygieniska och spred sjukdomar. Hälsopolisen kontrollerade bl.a. bostäder,…